امروز  

«اشغال فلسطین و مسجدالاقصای شریف را قربانی توطئه شوم آمریکا است»

جلسه چهارم (نشستی با علما و استفاده از تجربیات علمی آنها) 1395/2/17 

این جلسه با حضور ده ها تن از علما، متنفذین، امامان مساجد، بزرگان و جوانان از ولایات ننگرهار، کنر  و لغمان در دفتر نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیاتی از قرآنکریم که توسط استاد نیاز محمد صافی قرائت شد آغاز گردید؛ سپس مولوی عبدالرحمان رحمانی پیرامون «چالش های دموکراسی در جهان اسلام» سخنرانی کرد.

بخش های از سخنان استاد رحمانی:

نسبت دین ودموکراسی وسنجش رابطه این دو، موضوع بحثی است که امروزه در محافل علمی در بُعد نظری مورد بحث قرار گرفته است . این موضوع در جهان اسلام و در محافل روشنفکری مدتها است که به عنوان یک بحث تازه و چالش بر انگیز شکل گرفته و نظریه پردازان سیاسی پیرامون آن نظریات مختلفی را ارائه نموده اند.

بعضی ها معتقدند که دین می تواند دموکراسی را بر تابد و هیچ ناهمگونی و عدم توازن در رابطه این دو نیست. عده ای بر این باورند که دموکراسی نه یک روش بلکه یک ایدئولوژی است و نمی تواند با دین که برنامه قدسی و ماورایی می باشد، سنخیت پیدا کند.  آنچه روشن است اینست که دموکراسی یک پدیده غربی است و در دامن فرهنگ غرب با الزامات آن ، نضج گرفته ، به بالندگی رسیده ، و به عنوان یک محصول عقل غربی به جوامع دیگر از جمله به شرق و کشور های اسلامی تحمیل شده است. تطبیق وتدقیق یک فراورده بشری و باز تولیدش در محیط جغرافیای خارج از شکل گیری آن ، بدون در نظر داشت شرایط وبستر تولید آن، کار عاقلانه ومنطقی به نظر نمی آید بلکه نیازمند بررسی همه جانبه فرهنگی وسیاسی می باشد.

در راستای رسیدن به جواب این سوال که «چه نسبت بین دین ودموکراسی وجود  دارد؟» نسبیت سنجی دین ودموکراسی ضروری می نماید ، اما می توان این جواب را فرض گرفت که دموکراسی دارای مراتب مختلف است، نه می توان انکار کرد که بعضی از مراتب آن ، ناساز گار با دین نیست ، اما بعضی از قرائت های آن قابل توجیه با دین نمی باشد. جهت تقریب به این ادعا و بیان چگونگی آن ، نیاز مند بحث مقدماتی در تعریف دموکراسی ودین هستیم، ضمن اینکه مراد از دین ، اسلام وغرض از دموکراسی نیز در خلال صحبت هایم بیان می گردد. پس نباید دموکراسی را غلط تعبیر کرد و جوانان ما نباید به سوی خرافات حرکت کنند و باید هر جوان هر فرد افغان از مقررات و اصول دینی آگاهی داشته باشد و مطابق به قوانین دینی رفتار نماید و وجیبه مسلمانی خود را بجا آورده ثابت سازد که هنوز مسلمانان در راستای اجرای فرامین دینی خود وفادار هستند.

و من الله توفیق

مولوی عبدالرشید غورحنک از ولایت کنر

«تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکت های اسلامی»

هنگامی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی پیروز شد، موج اسلام گرائی دنیا و به ویژه غرب را فراگرفت و فوج فوج جوانان به اسلام گرویدند و بررسی رسانه های مکتوب آن دوران، این ادعا را به خوبی ثابت می کند به همین خاطر غرب از موج اسلام گرائی به وحشت افتاد و در اتاق های فکر خود راه های مقابله با اسلام گرائی را مورد بررسی قرار داد تا اسلام را بدنام کند و راه اندازی گروه های تروریستی به نام اسلام یکی از راه های آنان برای جلوگیری از گرویدن جوانان به اسلام بود. 

افغانستان کشوریست که اکثریت جمعیت ( %99)  آن را مسلمانان تشکیل میدهند، یک در صد باقیمانده جمعیت افغانستان را پیروان مذاهب هندو و سیک  نیز تشکیل میدهند. افزون بر این، یک اقلیت کوچک یهودیان نیز در سال های گذشته در افغانستان زندگی داشتند که اکثریت شان در جریان سال های جنگ و تجاوز اتحاد شوروی و به ویژه در سال 1985 به خارج از افغانستان مهاجرت نمودند. در افغانستان با وجود تفاوتها و اختلافات بیشماری که در تعبیر و تفسیر از قرآن به عنوان نخستین و معتبر ترین منبع دین اسلام وجود دارد، با آنهم اسلام به عنوان یک عامل بالقوه اتحاد و همگرایی در میان جامعه ما اعم از تمام گروه های زبانی و نژادی در جریان سال های پسین و در اوج اختلافات و تنش های  داخلی، به شمار رفته است.

اکنون نیز تلاش نماییم تا در پرتو راهنمایی ها و تعالیم دین مبین اسلام، وحدت و یکپارچگی خویش را حفظ نماییم و مطمئنا این وحدت بزرگترین عامل پیروزی و غلبه بر دشمنان ما در عرصه های مختلف خواهد بود.

وی اشغال فلسطین و مسجدالاقصای شریف را قربانی توطئه شوم آمریکا در سایه سکوت ننگین سران بعضی از کشورهای اسلامی دانسته و گفت:

تجاوزات رژیم اسرائیل در حالی علیه قبله نخست مسلمانان ادامه دارد که مفتی فلسطین و خطیب مسجدالاقصی تاکید کرده است رژیم اسرائیل در سایه سکوت جهان عرب و انفعال بیشتر کشورهای اسلامی، علیه این مکان مقدس اعلان جنگ کرده است .

در سایه تشدید تجاوزات اشغالگران آدم کش به مسجدالاقصی و تلاش های گسترده آنها برای یهودی سازی بیت المقدس اشغالی وظیفه مسلمانان و به ویژه سردمداران کشورهای عربی چیست؟ مفتی سرزمین فلسطین و خطیب الاقصی می گوید تحرک قوی و سریع عربی و اسلامی متناسب با اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل غاصب، اقدامی بسیار ضروری است، ما از امت اسلام می خواهیم خطر را درک کنند و برای نجات قدس و مقدسات آن به پا خیزند.

جهان اسلام به ویژه کشورهای عربی باید برای مقابله با خطراتی که قدس و مقدسات آن را تهدید می کند، دست به تحرک فوری بزنند، چرا که به گفته خطیب الاقصی در صورت سکوت و بی تفاوتی، آنها به زودی پشیمان خواهند شد و پشیمانی در آن روز هیچ سودی نخواهد داشت.

هر چند سردمداران کشورهای عربی به جای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات مشروع و بر حق آنها علیه اشغالگران سرزمین فلسطین و قبله اول مسلمانان، متاسفانه به توطئه علیه خود مسلمانان و حمایت از تروریست ها و سیاست های تروریست پرور آمریکا مشغول هستند و تمام هم و غم و امکانات خود را در جهت پیشبرد طرح های تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل غاصب به کار گرفته اند، اما با کمال افتخار و غرور باید گفت که در بیت المقدس اشغالی و دیگر مناطق فلسطینی، جوانان فلسطینی با دستان خالی و خلق شیوه های ابتکاری به مقابله با تجاوزات صهیونیست ها به مسجدالاقصی ادامه می دهند

مولوی عبدالجبار باقی از علمای بزرگ ننگرهار

«جایگاه حقوقی اسلام در قوانین افغانستان»

سیستم حقوقی افغانستان، یک نظام مختلط حقوقی متشکل از حقوق اسلامی، قوانین موضوعه تصویب شده توسط دولت و حقوق تعاملی–  قبیلوی می باشد. در همچو یک نظام حقوقی مختلط، همواره حقوق اسلامی از نقش و جایگاه بارزی برخوردار بوده است؛ ولی با همه اینها، جایگاه دقیق و ویژه حقوق اسلامی در چهارچوب نظام حقوقی افغانستان به اشکال مختلف و در مقاطع مختلف زمانی، متفاوت از هم بوده است.  معمولاً حقوق اسلامی در افغانستان به صورت سنتی– عنعنوی و اکثراً به واسطه علمای دینی اداره گردیده و با تغییر جو زمان و تحول شرایط از یک عصر به عصر دیگر، شامل قوانین دولتی افغانستان گردیده است.

جایگاه متفاوت حقوق اسلامی در نظام حقوقی افغانستان را می توان بیشتر در قوانین اساسی این کشور نمایان ساخت که این قوانین اساسی با تغییر هر رژیم سیاسی و روی کار آمدن رژیم بعدی نیز ملغاء اعلان شده و جایش را به قانون اساسی جدیدی واگذار می نمود که در نتیجه هر قانون اساسی تا زمان از هم پاشیدن رژیم پیشین نافذ پنداشته شده و به مجرد فروپاشی آن، قانون اساسی قبلی نیز به تاریخ سپرده می شد.

علما، به عنوان عناصر دارای نفوذ فوق العاده در میان جامعه افغانستانی، می توانند مهمترین نقش را در تامین صلح و ثبات داشته باشند، اما این نقش در صورتی جدی و پر رنگ خواهد شد که پیش از پرداختن به راهکارهای اجرایی، مبانی نظری تاثیر گذاری علما بر سیر اسلامی حکومت و جامعه تبیین گردد. 

به اشتراک بگذارید:

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 281
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

افشای اسناد محرمانه؛ استفاده ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...