امروز  

امریکا بزرگترین تروریست است همايش رسانه اي رهبري نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف 19 حمل 1390هـ.ش، کابل – افغانستان

به دنبال گستاخی بزرگ تیری جونز، کشیش متعصب و خردباخته کلیسای فلوریدای امریکا به ساحت مقدس قرآن کریم، شاهد راهپیمایی ها و تظاهرات مسلمانان در سراسرجهان به منظور تبارز انزجار و نفرت از این عملیه نابخردانه وي بودیم. افغانستان عزیز نیز در این رابطه خاموش نماند و ملت عزیز ما احساسات خود را تبارز داده و خواستارمحاکمه و اعدام تیری جونز شدند.

نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف به همین منظور همايش رسانه اي را در تاريخ 19-1-1390هـ.ش تدویر و خواسته های خود را چنين مطرح کرد كه به نكات برجسته آن ذيلاً اشاره مي شود.

آنچه که برای اين نشست رسانه یی ارزش بیشتر می بخشد، ترکیز جرأتمندانه روی برخی از قضایایي بود که تا امروز کسی به آن نپرداخته بود و امروز هم جرأت ابراز چنین دیدگاه را ندارند.

  1. در این نشست امریکا به عنوان تروریست، دروغ گو و اشغالگر یاد گردید که این در واقع چهره اصلی امریکا را به درستی ترسیم می نماید.

چون این یک حقیقت انکار ناپذیر است که امریکا بزرگترین تروریست است، اگر به معنای اصلی واژه ترور نگاه بیندازیم، در پیوند به کارکردها، نحوه تعامل، رفتارجنایت بار امریکا در کشورهای مختلف جهان اسلام اعم از عراق، افغانستان و ... بدون شک، به این نتیجه می رسیم که امریکا در رأس تروریزم دولتی و یا دولت تروریستی قرار دارد. چه تروری بالاتر از این است که به بهانه های دروغین، کشوری هدف تهاجم نظامی و بمباردمان های هوایی قرار داده شود، آزادی، استقلال، امنیت، آرامش آن از میان برده شود، اطفال، پیرمردان و زنان هدف قتل و کشتار بی رحمانه قرار گیرند و جوانان بی گناه روانه زندان های مخوف و وحشت زا گردند.

خوانندگان عزیز خوب تر می دانند که از همان لحظه ی لشکرکشی و تجاوز امریکا به افغانستان و عراق چه ارمغانی برای ملتهای این دو کشور آورده اند؟ واضح است  که جز تشدید ناآرامی ها و تیره سازی اوضاع سیاسی و نظامی و امنیتی و برانگیختن احساسات همدیگر ستیزی در میان توده های مردمی این کشورها، هیچ پیام دیگری با خود نیاورده اند.

تا هنوز بمباردمان های کور نیروهای امریکایی بالای عروسی در ولایت ارزگان و قتل اطفال معصوم در ولایت های هرات، لغمان، هلمند، قندهار، کندز، ننگرهار ،کنر و... تلاشی های خود سر، گرفتاری های بی موجب، تجاوز علیه عفت زنان و مردان، تعذیب و شکنجه محبوسین عراقی و افغانی در زندانهای گوانتانامو، بگرام و ابوغریب فراموش هیچ افغانی و عراقی و فراموش هیچ مسلمانی و انسانی نشده است و نمی شود.

این جنایات امریکا، در پهلوی نفاق افگنی، ترورافکار و اندیشه ها، توسعه باورهای تحریف شده مسیحیت و تلاش برای کنارزدن اسلام از صفحه زندگی بشریت، این همه را چه می توان غیر از ترور و وحشت افگنی نام گذاشت؟

واضح است که این گونه جنایات، جفاکاری و سفاکی بالاتر از ترور است. پس از این جا پدیدار می گردد که امریکای غدار و ابرجنایت گرجهانی در رأس گروه های تروریستی و در نوع کامل تروریزم دولتی قرار دارد.

  1. قضیه دوم، یعنی امریکا را دروغگو و همچنان اشغالگر خطاب کردن، واقعیت دیگری است که در این نشست مطبوعاتی روی آن تماس گرفته شد.

حقیقتاً امریکا دروغگو است، آنچه می گوید، و آنچه در کشورهای اسلامی شعار می دهد، وعده می دهد، همه دروغ و چون نوشتن در آب و قدم ماندن در هواست. هنوز واقعات یک دهه اخیر به بوته فراموشی نرفته است، امریکا چه ادعای در مشروعیت تجاوز خود علیه عراق وافغانستان داشت، بالاخره آنگاه که قدم در این سرزمین ها گذاشت، چه عملی را برای نفع ملت های عراق و افغانستان انجام داد؟ معلوم است که هیچ، بلکه از پیش، بیشتر اوضاع سیاسی و نظامی این کشورها را تیره و تاریک گردانید و بذر دشمنی را در میان اقوام و توده های این سرزمین ها کاشت.

امریکایی که درفش تحقق دموکراسی، آزادی انتخاب، آزادی رأی و آزادی بیان و ... را برافراشته است وطلایه دار این ارزش ها خویشتن را به حساب می آورد، ببينید که در کجای دنیا که امریکا قدم گذاشته این ارزش ها را عملا مورد تطبیق قرار داده باشد؟

واقعیت این است که در کشورهای اشغال شده توسط امریکا، عکس این ارزش ها به صحنه عمل گذارده شده است؟ شما خود شاهد هستید که آیا در افغانستان و عراق چنین ارزش ها وجود دارد و امریکا در این راستا برای تحقق آن تلاشی کرده است؟ ادعاهای خود را تحقق بخشیده است؟ هرگز. موقف گیری های دوگانه و تعامل منافقانه اش در برابر قضایای جهانی و سیاست حمایتی او از اسرائیل نیز بیانگر این است که امریکا در صدر دروغگویان جهان قرار دارد و عملیه لشکرکشی  و تهاجمش علیه افغانستان و عراق جز اشغال چیزی دیگری نمی توان برایش گفت.

  1. موضوع مهم دیگری که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، قضیه پایگاه سازی امریکا در خاک افغانستان بود و به شدت این موضوع مورد نقد و رد قرار گرفت. خیلی مناسب بود که دراین شرایط حساس روی این قضیه تماس گرفته شد، چون امریکا در صدد ساختن پایگاه دایمی نظامی در افغانستان است و اکنون میان مقامات کاخ سفید و ارگ افغانستان بحث روی آن جریان دارد و قراراست که در طی مدت سه ماه لویه جرگه خواسته شود و روی این قضیه فیصله نهایی صورت گیرد.

معلوم است که موجودیت پایگاه های امریکا در افغانستان، نه برکاستی بحران و ختم جنگ می انجامد بلکه برتشدید جنگ و توسعه دامنه بحران کمک می کند و برای تداوم آن زمینه سازی می نماید. پایگاه سازی امریکا در افغانستان از یکسو استقلال و آزادی این کشور را زیر سوال برده و از سوی دیگر، گونه ی از فشار علیه این ملت قرار گرفته و پیوسته ناآرامی و تنش در منطقه را بر می انگیزد. این اشتباه است که موجودیت امریکا در افغانستان ضامن نهایت پذیری فعالیت های تروریستی دراین  کشور قرارمی گیرد، زمانی که خود امریکا تروریست تولید نماید و خود در رأس تروریستان دولتی قرار داشته باشد و امروز در افغانستان از سایه خود  بترسد، چطور می تواند که با پایگاه سازی خود گلیم فعالیت های تروریستی را برچیند. ما شاهد بزرگ ترین جرم و جنایت امریکا درافغانستان و عراق هستیم و زمانی که موجودیت دایمی شان تصویب گردد، ازپیش، بیشتر به اعمال ظلم و ستم، ایجاد تشنج و ناآرامی اقدام خواهند کرد.

  1. همچنان پیامی که در این نشست و در ضمن سخنرانی رهبر نهضت اسلامی افغانستان و رئیس شورای فرهنگی حامیان قدس شریف و در ضمن قطعنامه مجلس رسانه یی وجود داشت مبنی بر قطع روابط تجاری و دیپلوماتیکی با امریکا بود ، و این پیامی خوب و ستودنی بود.

واقعیت این  است که منابع سرشار طبیعی در کشورهای اسلامی است، اگر زمامداران جهان اسلام، به بازنگری توانمندی خود بپردازند، خوب تر درک می کنند که همه چیز هستند، امریکا و غرب هیچ ندارند، اما هنر استخدام و به استعمارگرفتن را یاد دارند و میدانند که چگونه زمامداران جهان اسلام را در مسیرمنافع خود استخدام نمایند و از آنها به نفع خود بهره کشی کنند.

اگر اینها جرأت، استقلال رأی، اعتماد به خود را در وجود خود زنده سازند و  تمام کرنش و تملق را قطع نمایند، هیچگاه به این پیمانه ذلیل نمی شوند.

و هیچگاه از عملکرد امریکایی ها بر مقدسات شان نمی هراسیدند، و امروز امریکا بالای شان آقایی نمی کرد.

منشأ تمام بدبختی و ذلت کشورهای اسلامی این است که خود را نشناخته اند و توانمندی خود را درک نکرده اند و به طبل غرب به بازی و رقص پرداخته اند.

استعمار با استفاده از این خلا درمیان شان پیوسته نفاق را در می اندازد.

قطع روابط تجاری و دیپلوماتیکی می تواند که به حیث یک ابزار فشار، می توانند خود را اززیر یوغ استعمار غرب نجات دهند واستقلال، آزادی و خود ارادیت خود را پاسداری نمایند.

  1. نکته قابل مکث دیگری در این نشست، واجب القتل اعلان شدن تیری جونز کشیش بداخلاق  و خردباخته ایالت فلوریدای امریکا بود، کسی که گستاخانه قرآن کریم را به آتش زد.

آنچه که در پیوند به این موضوع اشاره کرد، این است که غرب به اشکال مختلف علیه مقدسات اسلام حمله می کند، گاه به رسم ترسیم کاریکاتور رسول الله(ص) و گاهی هم به اشکال دیگر، این که چرا غرب برای خود چنین جرأت را می دهد که علیه مقدسات و شعایردینی یک ونیم ملیارد مسلمان بتازد؟ واضح است که این قضیه برمی گردد به ضعف جهان اسلام، ضعف زمامداران کشورهای اسلامی، و ضعف موقف گیری اینها در برابر غرب و عدم وحدت و هماهنگی  و همنظری جهان اسلام و...

اگر زمامداران مسلمانان همت و غیرت ایمانی داشته باشند و درمیان شان وحدت وجود میداشت هیچگاه غرب چنین جرأت را برای خود نمی داد.

اعلان واجب القتل بودن آن کشیش امری است، ستودنی ، مسلمانان باید دربرابراین گستاخ بزرگ خاموش نباشند، بلکه حرکت از خود نشان دهند و رد پای آن جنایت گررا بگیرند و صفحه زمین را از لوث آن کافر جنایتکار پیراسته نمایند.

دراخیرباید گفت: گلایه که از نیروهای امنیتی به خاطر راه انداختن تظاهرات برای سرکوبی و محکوم سازی کشیش و امریکا صورت گرفت، امربجا بود، چون نکوهش این حرکت نفرت انگیزکشیش، کار همه مسلمانان است، خاصتاً كه در مقام و چوکی دولتي قرار داشته باشند، بایيستی از همه بیشترو مقدمتر، در اينگونه موضعگيري هاسهيم باشند بايد نظام افغانستان چنین تظاهرات را سروسامان میداد و برای تظاهرات مردمی زمینه سازی می کرد وامینت شان را تأمین و خواسته ی شان را برحق و مشروع به حساب می آورد و در کنار ملت خود قرار میداشتند كه این واقعا رمز عزت مندی این نظام قرار می گرفت.

در پایان از الله متعال خواستارم که این جریان‌ها را توفیق مزید نصیب نماید که از این بیشتر قدم های مؤثر در راه خدمت گذاری به اسلام و مسلمانان جهان بردارد و پیوسته بتواند که رازهای عقب پرده و توطیه های غرب و به خصوص امریکا را افشا نماید و برای سرافرازی مسلمانان از این بيشتر تلاش به خرج دهند.

به اشتراک بگذاريد:

نظر دهی
ثبت نظر جدید
نام       ایمیل    
نظر 
کد امنیتی            
نظرات   :   0

ابتدای مطلب

 

امکانات
تعداد بازدید: 863
دریافت
ارسال به ایمیل
صفحه قابل چاپ
معرفی به دوستان
سایر فعالیت ها

کنفرانس «افغانستان و فلسطین دو قربانی؛ یک جنایت» در کابل برگزار شد

• کنفرانس خبری یوم النکبه؛ روز فاجعه جهان اسلام

هشت ثور؛ ثمره یک پیکار! (10/2/1397)

فعالیت های دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در حوزه شرق (شهر جلال آباد)

همایشی «از بلخ تا هریوا؛ مقاومتی بر پهنای یک روایت»

همایش حمایت از «ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‌ از موقف‌ خرد‌مندانه محترم‌ صلاح‌ الدين‌ رباني‌ و‌ استاد‌ عطا‌ محمد‌ نور»

کنفرانس «کابل و قدس آیینه تمام نمای یک فاجعه» 30/9/1396

کنفرانس خبری: «ستون پنجم؛ و تغذیه از شعله ورشدن جنگ در کشور» 1396/9/12

کنفرانس یک روزه «شکوه ایستادگی در خزان توطئه ها» سه شنبه 30 عقرب 1396

از دهم محرم الحرام (عاشورای حسینی) 1439 در ننگرهار بزرگداشت به عمل آمد

ناقوس مبارزه علیه تبارگرایی ، نژادپرستی انحصارطلبی و نظام فاشیستی این بار از شرق کشور به صدا درآمد

مولوی مفلح: اسرائیل نقشه خبیثانه ای را در سر می پروراند

کنفرانس یک روزه: «مظلومیت مسلمانان در سایه سکوت جهان اسلام و سازمان‌های بین‌المللی» درشهر هرات

از روز جهانی قدس در جلال آباد بزرگداشت شد

گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 در هرات

کنفرانس خبری در پیوند به سفر ترامپ به عربستان سعودی با عنوان «تجدید پیمان کشتار مسلمین با آمریکا»

همایش روز جهانی قدس در کابل (1396)

«هشت ثور آئینه ای است که خورشید آزادی در آن درخشید!»

گزارش تصویری بزرگداشت از هشتم ثور از سوی نهضت اسلامی افغانستان 1396/2/7

کنفرانس خبری: «افغانستان و نقض حاکمیت ملی و میدان انتقام کشی قدرتها»

گرامیداشت از چهل و یکمین سالروز «روز زمین» در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان 13 حوت 1396

کنفرانس «وحدت امت مسلمه دریچه ای به سوی ثبات و امنیت افغانستان و جهان اسلام» در جلال آباد 1395/12/29

گرامیداشت از شهدای 24 حوت هرات 1357 در دفتر مرکزی نهضت اسلامی افغانستان

گزارش تصویری کنفرانس «همگرائی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام» شهر هرات 1395

نهضت اسلامی افغانستان برگزار می کند؛ کنفرانس (همگرایی دینی رهیافتی برای ثبات افغانستان وجهان اسلام) شهر هرات

جلسه هفته وار اعضای شورای مرکزی نهضت اسلامی افغانستان / 22دلو 1395

دیدار شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان با استاد عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت در ننگرهار

تابلوهای گرامیداشت میلاد پرسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت دفاتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان هرات و جلال آباد

نشست و گفتگوی نهاد جوانان نهضت اسلامی افغانستان در دفتر مرکزی

همایش میلاد نبی اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت

جلسه هفته وار اعضای شورای رهبری نهضت اسلامی افغانستان برگزار شد

گرامیداشت از دهم محرم الحرام "عاشورای حسینی" در شهر هرات

کارکرد های شش ماهه اول سال 1395 دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان حوزه شرق

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 درهرات

همایش باشکوه بزرگداشت از روز جهانی قدس 1395 در ننگرهار شهر جلال آباد

گزارش کنفرانس «ادامه تراژدی در جهان اسلام و مسئولیت های ما» شهرهرات 10 حوت 1394

کنفرانس علمی «تروریزم و افراط گرایی بزرگترین چالش جهان اسلام وافغانستان» در هرات عقرب 1394

روز جهانی قدس برای اولین بار از سوی دفتر نمایندگی نهضت اسلامی افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید

گزارش روز جهانی قدس 1394 در افغانستان

کنفرانس علمی تحقیقی با عنوان: «افغانستان و جهان در تقابل با چالش صهیونیزم و افراط گرایی» در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در زون شمال «مزار شریف»

سفر مولوی محمد مختار مفلح به مزار شریف

افتتاح دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در ولایت ننگرهار

دفتر ولایتی نهضت اسلامی افغانستان در شهر هرات افتتاح شد

دیدار اعضای نهضت اسلامی افغانستان با رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

نهضت اسلامی افغانستان در ارتباط با تحولات جدید داخلی و بین المللی طی یک کنفرانس مطبوعاتی مواضع خویش اعلان نمود

ملت مسلمان افغانستان در روز جهانی قدس حملات وحشیانه اسرائیل را محکوم و از ملت مسلمان فلسطین حمایت کردند

معاونت فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان؛ «بخش فعالیت های فکری و تربیتی» کلاس های آموزش کامپیوتر

نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف سالروز آتش سوزی مسجدالاقصارا محکوم کرد

روز جهانی قدس 1392

اوضاع جاری کشور و همچنین تحولات جهان اسلام در نشست اعضای موسسان نهضت اسلامی بررسی شد

همایش امتداد فاجعه در افغانستان به مناسبت هفته سیاه پیمان با سیا

کنگره بزرگ نهضت اسلامی افغانستان

همایش دوشهید؛ یک تفکر، یک راه 1392 هوتل بین المللی انترکانتننتال کابل

کنفرانس مطبوعاتی نهضت اسلامی افغانستان در پیوند به افشای لیست پنج هزار شهید توسط کمونیست ها در افغانستان. 8/7/1392

با اعلان روز قدس، موضوع فلسطین در محور توجه جهانیان قرار گرفت!

نهضت اسلامی افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی، و با توجه به شرایط و تحولات جدید افغانستان و بین المللی، موضع خویش را اعلان نمود.

به مناسبت یوم نکبت

در تظاهرات امروز در شهرکابل، نهضت اسلامی افغانستان وشورای فرهنگی حامیان قدس شریف عمل توهین آمریکاییها به اسلام و مسلمانان را محکوم کرد 24/6/1391

از روز جهانی قدس 1391 در کابل گرامیداشت به عمل آمد

کاری برای فلسطین از نشانی مردم افغانستان گفتگوی رسانه ای هیات افغانستان در کاروان جهانی الی بیت المقدس

مقاله مولوی محمد مختار مفلح در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه تهران 24-25 اردیبهشت 1390

پیام برای رهبران جهادی کشور در پیوند به معاهده استراتیژیک میان افغانستان و امریکا

همایش بیست و دومین سالروز ارتحال امام خمینی(ره) 12 جوزا 1390 کابل – افغانستان

با امریکا و کشورهای غربی با زبان جهاد باید حرف زده شود متن سخنراني مولوی محمدمختار مفلح به مناسبت نوزدهمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان

قیام مردمی مصر و نابودی فرعون دیگر همایش حمایت مردمی از رستاخیز کشورهای عربی - اسلامی 22 دلو 1389 کابل - افغانستان

بیایید شاگرد مکتب این معلم بزرگ گردیم مردم مسلمان افغانستان از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تجلیل کردند 21 دلو 1389هـ.ش، کابل- افغانستان

گفتمان شورای ملی افغانستان و فرصت های صلح یابی در کشور در پیوند با قضایای جهان اسلام

همایش بازگشت به قرآن (24 سنبله 1389، کابل)

(بازگشت اقصا) یادواره خونین فلسطین به مناسبت روز جهانی قدس سال 1389

وحدت شما برکت می آورد نامه به زعماي كشورهاي اسلامي (ایران و ترکیه)

شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین 13/12/1388 کابل- افغانستان

مکثی بر کنفرانس شناخت بحران افغانستان در پرتو قضیه فلسطین

برگزاری روز خشم در مسجد جامع پل خشتی کابل 1388

كابل اقصا را به زمزمه گرفت!... گزارشي از گردهمايي روزجهاني قدس در افغانستان، ميدان دهبوري مقابل دانشگاه كابل

آخرين گام تا زمزمة اقصا!... (نشست افتتاحيه شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف و بررسي آخرين آمادگي ها براي مناسبت بزرگداشت روز جهاني قدس) كابل –افغانستان 27/ رمضان المبارك 1430

آغازه فعاليت «شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف»

برگزاری همایش با عنوان «قدس شريف محور صلح جهاني» هتل هرات کابل

مسجد الاقصي معيار ايمان در عصر حاضر (تفسيري از همايش دوم اساس گزاري شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف)

نشست تاسيس شوراي عالي حمايت از هويت اسلامي قدس شريف در هوتل سنترال كابل

در محفل يادبود از شهداي هشت و چهارده جوزا 1358 هـ.ش با خون شهداي صدر نهضت اسلامي بيعت مجدد صورت گرفت

جشن هفدهمين سالروز پيروزي مجاهدين و فروپاشي نظام كمونيزم در سرزمين كفر ستيز افغانستان به ابتكار نهضت اسلامي افغانستان برگزار گرديد

بيانيه رسمي رهبر نهضت اسلامي و رئيس ستاد برگزاري مراسم روز جهاني قدس در کابل (تاريخ 5/7/1387هـ ش)

حریم اسراء (به مناسبت روز جهانی قدس 13/7/1386 هجری خورشیدی)

گزارش همایش تجلیل از روز جهانی قدس زیر نام (ایستگاه معراج) کابل 28/7/1385 هـ ش

براي اولين بار در تاريخ افغانستان از روز جهاني قدس از سوي رهبري نهضت اسلامي افغانستان بزرگداشت به عمل آمد تاريخ 28/7/1385 هـ ش کابل افغانستان

پيام رهبر نهضت اسلامي در تدوير اولين کنگره نهضت اسلامي افغانستان

همايش ويژه مسعود شناسي

تازه های پایگاه

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی

اساسنامه نهضت اسلامی افغانستان ...

 . عنوان بخش: فعالیت های نهضت اسلامی

کنفرانس «افغانستان و فلسطین ...

 . عنوان بخش: معرفی نهضت اسلامی افغانستان

شوراي فرهنگي حاميان قدس شريف، ...

 . عنوان بخش: بیت المقدس

پخش اذان در کلیساها

 . عنوان بخش: تحولات جهان اسلام

واکنش‌های جهانی؛ اتحادیه ...

 . عنوان بخش: امت مسلمه

اسلام در فرانسه ممنوع خواهد شد

 . عنوان بخش: استعمار فکری

تجدید و نوگرائی در دین

 . عنوان بخش: آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

کمک مالی قطر به 100 هزار خانواده ...

 . عنوان بخش: انتشارات

گاهنامه مومن

 . عنوان بخش: گالری تصاویر

تصاویر همایش گرامیداشت از 26 دلو ...

 . عنوان بخش: بازتاب

مشاور عبدالله: «حزب الله» و ...